Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Blog

Corona

Veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten

Het coronavirus heeft impact op onze zorgverlening en de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Interzorg neemt de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten extra in acht.

Wat doet Interzorg dan?

  • Interzorg volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM op;
  • Wij hebben onze medewerkers meerdere keren geadviseerd om zich aan de maatregelen van het RIVM te houden, zoals geen handen schudden en regelmatig handen wassen, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken;
  • Interzorg heeft geïnventariseerd welke medewerkers onder de kwetsbare doelgroep vallen;
  • Medewerkers die onder de risicogroep vallen en daarom meer kwetsbaar zijn, dragen preventief mondkapjes;
  • Medewerkers die flink aan het hoesten en/of niezen zijn, krijgen via afdeling HRM preventief mondkapjes;
  • Medewerkers die besmet zijn of die verdacht worden van besmetting, zijn niet aan het werk;
  • Cliënten die besmet zijn of die verdacht worden van besmetting, worden door de wijkverpleegkundige overgeplaatst naar speciaal opgezette coronaroutes. In de regio Nijmegen heeft een aantal zorgaanbieders, waaronder Interzorg, besloten om de coronaroute in gezamenlijkheid op te pakken. In de regio Noordoost-Brabant heeft Interzorg eigen coronaroute opgezet;
  • In de coronaroutes werken medewerkers die volledig beschermd worden met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje, handschoenen en schort.

Onze medewerkers kunnen door bovenstaande maatregelen veilig blijven werken en onze cliënten mogen er op vertrouwen dat wij onze zorg nog steeds op een verantwoorde manier blijven verlenen.