Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Privacy

Uw gegevens zijn bij Interzorg in goede handen

Wie te maken krijgt met zorg en ondersteuning komt verschillende zorgverleners en instanties tegen. Voor een goede en veilige zorgverlening of ondersteuning is het van belang dat men beschikt over de juiste gegevens. Gegevens bijvoorbeeld over uw medicijngebruik, uw medische geschiedenis, uw persoonlijke situatie enz.
U moet er op kunnen vertrouwen dat hiermee vertrouwelijk wordt omgegaan. Dit doet Interzorg aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Interzorg houdt zich strikt aan deze wet.

Duidelijke afspraken
Op basis van de AVG heeft Interzorg een dataveiligheidsbeleid opgesteld. Iedereen binnen Interzorg heeft zich hier aan te houden. Zo is geregeld dat gegevens over u en uw gezondheid niet aan derden verstrekt worden tenzij dat in het belang van uw gezondheid of zorgverlening noodzakelijk is. Deze situaties zijn heel precies omschreven. In alle andere situaties zijn en blijven uw gegevens voor buitenstaanders niet beschikbaar, tenzij u zelf aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben.

Gevaar voor de gezondheid van een kind of volwassene
In de uitzonderlijke situatie dat er mogelijk sprake is van gevaar voor de gezondheid van een kind of volwassene, bijvoorbeeld in situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld, mag informatie uitgewisseld worden in het kader van de zorg- en hulpverlening aan deze personen.

In het geval dat de medewerkers geconfronteerd worden met strafbare feiten, doen wij hiervan melding of aangifte bij de politie.

Wettelijke verplichtingen of rechterlijke uitspraak
Wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak kunnen een reden zijn dat Interzorg gegevens moet afstaan. Dit is zeer uitzonderlijk en komt in de praktijk nauwelijks voor.

Inzage in uw gegevens

U heeft zelf een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u het onderstaande formulier gebruiken om dit kenbaar te maken:

Aanvraagformulier Dataverwerking

Bewaartermijn
Nadat u uit zorg bent dienen uw gegevens nog enige tijd bewaard te blijven. Ook dit is wettelijk geregeld. Na de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens zorgvuldig verwijderd uit de systemen. Papieren documenten worden vernietigd via een gecertificeerd vernietigingsbedrijf.