Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Kwaliteit

Interzorg hecht veel belang aan een kwalitatief goede dienstverlening. Een goede dienstverlening begint met deskundige, gemotiveerde en professionele medewerkers. Bij Interzorg werken medewerkers die de visie van Interzorg delen en passen in de cultuur van Interzorg.

Interzorg bewaakt de kwaliteit van zorg door middel van kwaliteitsmanagement dat is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Om zelf te bepalen of onze zorgverlening voldoet aan de eisen laten wij dit jaarlijks toetsen door onze afdeling Kwaliteit & Zorg.

Daarnaast vragen we jaarlijks hoe tevreden onze cliënten zijn met de zorg die wij leveren. Veel cliënten vullen de vragenlijst in en hier zijn wij heel dankbaar voor. Op deze manier kunnen wij onze zorgverlening nog beter maken.

Hieronder staan de resultaten van de cliënttevredenheid die in 2019 is gemeten.

Cliënttevredenheid

Verpleging & Verzorging

Vanaf april 2018 is het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging van kracht. Interzorg voldoet aan dit kwaliteitskader. Vanuit dit kwaliteitskader zijn wij sinds 2019 verplicht om jaarlijks de cliënttevredenheid te meten met de voor het kwaliteitskader ontwikkelde meetinstrument PREM (Patient Reported Experience Measure). De vragen uit de PREM komen overeen met de vragen van Zorgkaart Nederland. Hierdoor kunnen de ervaringen van cliënten bij alle thuiszorgorganisaties met elkaar worden vergeleken. Interzorg heeft ervoor gekozen om de cliënttevredenheid onafhankelijk te laten meten door gebruik te maken van een extern onderzoeksbureau. De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt en geven Interzorg goed inzicht in de tevredenheid van haar cliënten.

Onderdeel van de PREM zijn negen ervaringsvragen. Hierop scoort Interzorg gemiddeld tussen de 7,6 en 9. Daarnaast geven cliënten aan dat zij vooral tevreden zijn met de aandacht die zij krijgen van onze medewerkers, de persoonlijke benadering, de betrokkenheid en alertheid van onze medewerkers en de geleverde zorg zelf.

Net Promotor Score (NPS) Verpleging & Verzorging

In de PREM wordt ook een aanbevelingsvraag gesteld. Hieruit blijkt dat 96,1% van de cliënten Interzorg zou aanbevelen bij anderen. Tevens wordt gevraagd hier een cijfer aan te geven. Met dit cijfer kan de Net Promotor Score (NPS) worden berekend. De NPS wordt door zorgverzekeraars en zorgkantoren gebruikt om organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. De NPS wordt berekend door het percentage cliënten dat een 0 t/m 6 heeft gegeven af te trekken van het percentage cliënten dat een 9 of 10 heeft gegeven. Dit resulteert in een NPS van 49, een mooie hoge score.

Klik hier voor de uitslag van het onderzoek

Hulp bij het Huishouden

Jaarlijks meet Interzorg ook de cliënttevredenheid onder de cliënten die huishoudelijke verzorging krijgen. Gemiddeld geven onze cliënten Interzorg een 8,4. Onze cliënten blijken erg tevreden over de zorg en aandacht die ze van onze medewerkers krijgen. Daarbij geven zij aan dat de zichtbaarheid van en de bekendheid met de voorvrouw is verbeterd t.o.v. vorig jaar. Ook geven cliënten aan dat ze betrokken zijn bij het maken/evalueren van de afspraken.

Net Promotor Score (NPS) Hulp bij het Huishouden

Ook bij het meten van de cliënttevredenheid onder onze cliënten die hulp bij het huishouden krijgen, hebben wij gevraagd of cliënten ons zouden aanbevelen bij anderen. Zo kunnen we ook hier tot een NPS te komen. Hierbij geeft 94,3% van onze cliënten aan dat zij Interzorg aanbevelen bij anderen. De NPS voor onze huishoudelijke hulp is 42, ook een mooie hoge score.

Individuele begeleiding

Dit jaar hebben wij onze cliënten die vanuit de WMO individuele begeleiding en/of dagbesteding krijgen gevraagd naar hun cliënttevredenheid. Gemiddeld geven zij Interzorg een 8,8.

Net Promotor Score (NPS) Individuele begeleiding

Ook hier is de aanbevelingsvraag gesteld en geven cliënten aan dat 95% ons zou aanbevelen bij familie en vrienden. De NPS die hierover berekend kan worden is 60. Een hoge score.

Al met al zeer mooie resultaten voor alle afdelingen, iets waar we met z’n allen trots op zijn!

Medewerkerstevredenheid

Om de twee jaar meet Interzorg de tevredenheid van haar medewerkers. Interzorg scoorde in 2020 een 8,1 op de volgende vraag: hoe tevreden bent u als medewerker met Interzorg?