Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Kwaliteit

Interzorg hecht veel belang aan een kwalitatief goede dienstverlening. Een goede dienstverlening begint met deskundige, gemotiveerde en professionele medewerkers. Bij Interzorg werken medewerkers die de visie van Interzorg delen en passen in de cultuur van Interzorg.

Om zelf te bepalen of onze zorgverlening voldoet aan de eisen laten wij dit jaarlijks toetsen door onze afdeling Kwaliteit & Zorg. Tevens voldoet Interzorg aan de ISO9001-norm waarin kwaliteit en leren en verbeteren centraal staat.

Daarnaast vragen we jaarlijks hoe tevreden onze cliënten zijn met de zorg die wij leveren. Veel cliënten vullen de vragenlijst in en hier zijn wij heel dankbaar voor. Op deze manier kunnen wij onze zorgverlening nog beter maken.
Hieronder staan de resultaten van de cliënttevredenheid die in 2020 is gemeten.

Cliënttevredenheid

Verpleging & Verzorging

Vanaf april 2018 is het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging van kracht. Interzorg voldoet aan dit kwaliteitskader. Vanuit dit kwaliteitskader zijn wij sinds 2019 verplicht om jaarlijks de cliënttevredenheid te meten met de voor het kwaliteitskader ontwikkelde meetinstrument PREM (Patient Reported Experience Measure). De vragen uit de PREM komen overeen met de vragen van Zorgkaart Nederland. Hierdoor kunnen de ervaringen van cliënten bij alle thuiszorgorganisaties met elkaar worden vergeleken. Interzorg heeft ervoor gekozen om de cliënttevredenheid onafhankelijk te laten meten door gebruik te maken van een extern onderzoeksbureau. De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt en geven Interzorg goed inzicht in de tevredenheid van haar cliënten.

Onderdeel van de PREM zijn negen ervaringsvragen. Hierop scoort Interzorg gemiddeld tussen de 7,8 en 9. Daarnaast geven cliënten aan dat zij vooral tevreden zijn met de aandacht die zij krijgen van onze medewerkers en voelen zij zich op hun gemak bij onze zorgverleners.

Net Promotor Score (NPS) Verpleging & Verzorging

In de PREM wordt ook een aanbevelingsvraag gesteld. Hieruit blijkt dat 97% van de cliënten Interzorg zou aanbevelen bij anderen. Tevens wordt gevraagd hier een cijfer aan te geven. Met dit cijfer kan de Net Promotor Score (NPS) worden berekend. De NPS wordt door zorgverzekeraars en zorgkantoren gebruikt om organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. De NPS wordt berekend door het percentage cliënten dat een 0 t/m 6 heeft gegeven af te trekken van het percentage cliënten dat een 9 of 10 heeft gegeven. Dit resulteert in een NPS van 53, een mooie hoge score.
Klik hier voor de uitslag van het onderzoek.

Zorgkaart Nederland

In 2020 is Interzorg zo goed gewaardeerd door onze cliënten op Zorgkaart Nederland, dat Interzorg in de top 2020 van Zorgkaart Nederland staat. Interzorg hoort hierdoor bij de beste 10 thuiszorgorganisaties van heel Nederland!

 

Hulp bij het Huishouden

Jaarlijks meet Interzorg ook de cliënttevredenheid onder de cliënten die huishoudelijke verzorging krijgen. In 2020 is dit door een onafhankelijk meetbureau gedaan. Gemiddeld geven onze cliënten Interzorg een 8,7. Onze cliënten blijken erg tevreden over de zorg en aandacht die ze van onze medewerkers krijgen. Daarbij geven zij aan dat de zichtbaarheid van en de bekendheid met de voorvrouw is verbeterd t.o.v. vorig jaar.

Net Promotor Score (NPS) Hulp bij het Huishouden

Ook bij het meten van de cliënttevredenheid onder onze cliënten die hulp bij het huishouden krijgen, hebben wij gevraagd of cliënten ons zouden aanbevelen bij anderen. Zo kunnen we ook hier tot een NPS komen. Hierbij geeft 92% van onze cliënten aan dat zij Interzorg aanbevelen bij anderen. De NPS voor onze huishoudelijke hulp is 56, ook een mooie hoge score.

 

Individuele begeleiding

In 2020 is de cliënttevredenheid van onze cliënten individuele begeleiding en/of dagbesteding niet gemeten vanuit de afdeling Kwaliteit & Zorg. Dit zal in 2021 wel weer gebeuren. Uiteraard wordt ook hier regelmatig tijdens de zorgverlening de tevredenheid geëvalueerd met de cliënten. In 2019 gaven onze cliënten die vanuit de WMO individuele begeleiding en/of dagbesteding kregen ons gemiddeld een 8,8, zou 95% ons aanbevelen en was de NPS 60.

Al met al zeer mooie resultaten voor alle afdelingen, iets waar we met z’n allen trots op zijn!

 

Medewerkerstevredenheid

Om de twee jaar meet Interzorg de tevredenheid van haar medewerkers. Interzorg scoorde in 2022 een 7,9 op de volgende vraag: hoe tevreden bent u als medewerker met Interzorg?