Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden en een publieksfolder waarin kort en simpel de Algemene Voorwaarden worden uitgelegd.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zorgovereenkomsten tussen Interzorg en haar cliënten.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende, samenhangende, onderdelen:

  • Algemene module
  • Bijzondere module Wijkverpleging
  • Bijzondere module Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis
  • Bijzondere module Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Bijzondere module Wet zorg en dwang
  • Aanvullende bepalingen Algemene Voorwaarden

Onderstaand, bij Downloads, kunt u de Algemene voorwaarden (inclusief modules aan aanvullende bepalingen) downloaden.

Professionele alarmopvolging bij personenalarmering

Voor de dienst professionele alarmopvolging bij personenalarmering gelden aanvullende algemene voorwaarden.
Deze zijn te vinden onder “downloads”.

Downloads