Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Blog

Nieuws

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Trots!

Wij vinden de mening van onze collega’s erg belangrijk.

Eind 2023 is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgezet onder alle collega’s van Interzorg.

Inmiddels zijn alle resultaten van het MTO uitgewerkt en gepresenteerd. We mogen trots zijn op een gemiddelde tevredenheid van 8,3!! En willen dit dan ook graag delen.

Hierbij enkele mooie bevindingen:
– Een hoge algemene tevredenheid, waarbij wordt aangegeven een goede relatie te ervaren met collega’s en leidinggevenden (8+);
– Een hoog werkvermogen (8+). Werkvermogen is de mate waar je zelf inschat je werk goed en gezond uit te kunnen voeren;
– Een hoge motivatie (8);
– De belangrijkste redenen om te werken bij Interzorg zijn het zelfstandig werken, de cliënten, het werk zelf en de sfeer/cultuur in de organisatie.

Door de inbreng van alle collega’s kunnen we dit jaar weer mooie stappen zetten om Interzorg verder te ontwikkelen en een nog fijnere werkplek te maken.
Wij willen graag alle collega’s bedanken!