Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Blog

Nieuws

Samenwerking voor Zorg in mijn Wijk

Zorgaanbieders wijkverpleging slaan handen ineen

Met een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigden zeven regionale zorgaanbieders hun gezamenlijke inspanning om de toegankelijkheid in de wijkverpleging te waarborgen. Samenwerking als antwoord op de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt.

Buurtzorg, Interzorg, St. Barbara, TVN Zorgt, Vérian, zorggroep Maas &Waal en ZZG zorggroep hebben de handen ineengeslagen om de uitdagingen in de wijkzorg het hoofd te bieden. “In de wijkverpleging groeit de vraag harder dan we zorgprofessionals hebben”, vertelt Marcel de Groot, directeur wijkverpleging bij ZZG zorggroep. “Alle partners delen de visie dat samenwerking een van de antwoorden is op de toenemende vraag naar zorg.”

Na de gezamenlijke aanpak voor de avond-, nacht- en weekenddiensten in de wijk, is dit het tweede project dat de samenwerkende zorgorganisaties succesvol oppakken. Met als concreet resultaat een centraal punt voor het aanvragen van wijkzorg. Daarvoor wordt op 16 januari de website www.zorginmijnwijk.nl gelanceerd. Nu nog als pilotproject voor de gemeenten West Maas en Waal en Druten en Nijmegen Dukenburg.

Op de site vraagt de verwijzer of cliënt in drie stappen zorg aan. (Wijk)verpleegkundigen van de samenwerkende zorgorganisaties, zoals Daphne Janssen Lok, wijkverpleegkundige bij zorggroep Maas & Waal, bespreken iedere doordeweekse dag de binnengekomen zorgvragen in een betreffende regio. “Door samen te werken leren we elkaars kwaliteiten beter kennen. Daardoor krijgen de zorgvragen die via het centrale aanmeldpunt binnenkomen de juiste zorg door de juiste organisatie.”

Zorg in mijn Wijk ontzorgt ook de aanvrager van zorg. Die kan voortaan op één plek terecht waar meerdere zorgorganisaties worden bereikt. Iets waar huisartsen en transferpunten naar uitzien. Daarnaast zorgt het initiatief voor efficiëntere rijroutes. Dat scheelt de wijkverpleegkundigen kostbare tijd. En daardoor kunnen zij aan meer cliënten wijkverpleging bieden. Met het oog op de werkdruk en de krappe arbeidsmarkt is dat een belangrijk pluspunt, weet Marloes Martens, directeur Interzorg. “Als we onze zorgverleners goed in positie brengen om eigenaarschap te nemen én als zij werkplezier ervaren, komt dat uiteindelijk ook ten goede aan onze cliënten. We hebben elkaar nodig om de zorg toegankelijk te houden.”

Zorg in mijn Wijk is een pilotproject dat loopt tot mei 2023. Bij gebleken succes wordt het initiatief breder uitgerold in het Rijk van Nijmegen en voortgezet in de pilotgebieden gemeenten Druten, West Maas en Waal en in Nijmegen Dukenburg.