Op zoek naar een baan? Bekijk onze Werken bij Interzorg website.

Blog

Nieuws

Brief aan cliënten over mogelijke afschaling zorg

Omdat wij in tijden van corona onze cliënten goed willen informeren, is onderstaande brief vorige week naar al onze cliënten verstuurd. In deze brief geven we aan dat er een moment kan komen dat de zorg moeten worden afgeschaald.

Aan alle cliënten en mantelzorgers van Interzorg,

U ontvangt deze brief omdat u zorg krijgt van Interzorg. De directie en de cliëntenraad willen u informeren over het volgende.

Zoals u weet, staat de zorg landelijk onder druk door de gevolgen van het Coronavirus. Door de uitval van zorgpersoneel is het elke dag puzzelen om de zorg te kunnen leveren die u van ons gewend bent.

Hier doen alle medewerkers van Interzorg ontzettend hun best voor. Gelukkig kunnen we nog steeds bijna alle zorg leveren met ons eigen, of soms ook extra ingehuurd, personeel.

Er kan een moment komen dat dit niet meer lukt. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de beschikbaarheid van personeel.

Het kan zijn dat dan de keus gemaakt moet worden om de zorg af te schalen. Het afschalen van zorg betekent: de zorg anders organiseren of zelfs verminderen. De meest noodzakelijke zorg zal altijd doorgaan.

We kunnen met u de keuze maken om minder vaak of op een ander tijdstip te komen of vragen of uw naasten tijdelijk wat extra hulp kunnen bieden.

De wijkverpleegkundige of, in het geval van huishoudelijke hulp, de voorvrouw neemt dan contact met u op om te bekijken hoe uw zorg kan worden aangepast of eventueel verminderd.

Wij hopen, met u, dat het afschalen van zorg niet nodig zal zijn.

Namens alle medewerkers en de cliëntenraad van Interzorg