Versie 2015:

Huishoudelijk reglement Personeelsvereniging Interzorg Thuiszorg.

 

1. Naam en Plaats:
Personeelsvereniging voor Interzorg Thuiszorg B.V. te Oss.
2. Doel van de vereniging:
Het organiseren van activiteiten voor de leden van de personeelsvereniging.
3. Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een x aantal leden. Bij voorkeur is dit een oneven aantal. In het bestuur zitten de voorzitter, penningmeester en de bestuursleden elk met hun eigen functies.
Mocht er een bestuurslid weggaan dan word er aan de leden van de personeelsverenging gevraagd wie er interesse heeft om deel te nemen aan het bestuur van de personeelsvereniging. Mochten dit meerdere personen zijn dan er plaatsen zijn dan wordt dit besloten via stemming. De leden van de personeelsvereniging wordt dan gevraagd op wie ze stemmen en degene met de meeste stemmen wordt gekozen.
4. Lidmaatschap.
Men wordt lid van de personeelsverenging door zich aan te melden via het aanmeldformulier bij de personeelsadministratie. Als men lid wordt, stemt men automatisch in met het afschrijven van de contributie van het bruto salaris. Dit bedraagt €2,50 per maand.
Gaat men uit dienst dan vervalt het lidmaatschap. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan kun je dit schriftelijk doen bij de personeelsadministratie.
5. Bijdrage activiteiten:
Het bestuur kan besluiten om voor een bepaalde activiteit ook nog een eigen bijdrage te vragen. Dit is dus bovenop de maandelijkse bijdrage die je betaald via je salaris.
Dit wordt dan altijd vermeld in de uitnodiging.
6. Activiteiten:
Jaarlijks worden er 3 tot 4 activiteiten georganiseerd door de personeelsverenging. Hiervoor zijn er overleggen die plaats vinden door het bestuur. Aantal overleggen varieert. Dit ligt aan de activiteit die wordt georganiseerd.
7. Niet tijdig afmelden voor een activiteit:
Graag 48 uur voor de start van de activiteit jezelf afmelden met een geldige reden. Mocht je dit niet op tijd doen, dan zit daar een financiële consequentie aan van €7,50. Dit dient dan te worden overgemaakt naar De Personeelsverenging Interzorg NL16INGB0659572184 tav niet tijdig afmelden voor de activiteit.
8: Kascontrole.
Een keer per jaar, in januari of februari, vind er een kascontrole plaats. Deze wordt uitgevoerd door 2 niet bestuursleden. Deze worden willekeurig gekozen. Zij controleren of de kas klopt met de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Bij goedkeuring wordt het afgelopen jaar afgesloten.