Cliƫnten van Interzorg, kunnen het lenen van verpleegartikelen regelen via het bereikbaarheidsnummer van het wijkteam.

Indien men niet in zorg is bij Interzorg kan men voor uitleen van hulpmiddelen rechtstreeks contact opnemen met samenwerkingspartner Vegro via: 0800 - 2 88 77 66.