Neem gerust eens een kijkje www.proeftuinruwaard.nl

Logo Proeftuin Ruwaard def

_________________________________________________________________________

April 2017

Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve)

gezondheid ervaren. "Met deze droom gingen diverse partijen in de wijk Ruwaard (gemeente

Oss) een vernieuwende-samenwerking aan binnen Proeftuin Ruwaard. Ruim eeen jaar later

wordt de aanpak door betrokkenen als succesvol ervaren en worden ervaringen gedeeld

in de ´leergeschiedenig van Proeftuin Ruwaard.

Klik hier voor 'Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard'

__________________________________________________________________________

* Deze week is via in voor zorg een artikel verschenen waarin de proeftuin aan bod komt.

Annemieke van de Ven (gemeente Oss) en Fred Pijls (GGZ OB) zijn geïnterviewd voor een

parelpublicatie van het In voor Zorg programma waaruit de proeftuin de afgelopen jaren

financiering heeft ontvangen.Op 19 april 2017 wordt de proeftuin gepresenteerd op het

afsluitende In voor Zorg congres.

Interview 'De ruwaard wordt goud waard'

__________________________________________________________________________

* Miriam van der Smissen bestuurder van ONS welzijn is geinterviewd voor de proeftuin,

onderstaand is het interview te lezen:

Interview Proeftuin Ruwaard met bestuurder ONS welzijn

__________________________________________________________________________

* Proeftuin Ruwaard: Slimmere zorg realiseren door ‘Anders denken, doen en organiseren’.

Door de wijkbewoners en hun behoeften echt centraal te stellen. In de wijk Ruwaard werken

wij samen om onze gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: “Ruwaard, een vitale wijk

waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Participanten zijn: Brabant Wonen, Brabant Zorg, CZ, Gemeente Oss, GGD Hart voorBrabant,

GGZ Oost-Brabant, Interzorg, Ons Welzijn, Pantein, Unik, VGZ.

www.proeftuinruwaard.nl

Per 04-07-2016 vindt er een wijziging plaats in de mobiele telefonie van Interzorg.

We stappen over van KPN naar T-Mobile met zowel de mobiele als vaste telefonie, dit betekent dat er een aantal zaken veranderen . In deze beschrijving gaan we het hebben over de mobiele telefonie.

Iedereen met een mobiele telefoon van Interzorg behoudt haar/zijn mobiele nummer maar krijgt een nieuwe simkaart, dit betekent dat je de oude simkaart moet verwijderen en de nieuwe moet plaatsen.

Handleiding uitvoering simwissel

Handleiding gebruikersapp

Zorgkaart Nederland.nl

Deel uw ervaring met de zorg en help daarmee anderen kiezen.
Ook helpt u ons aan waardevolle informatie, want wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn.

Uw ervaringen kunnen ons daarbij helpen!
Wij stellen het daarom erg op prijs als u uw ervaring deelt op :

www.zorgkaartnederland.nl

 

logo zkn


 

Kwaliteit

Interzorg hecht veel belang aan een kwalitatief goede dienstverlening. Een goede dienstverlening begint met deskundige, gemotiveerde en professionele medewerkers. Bij Interzorg werken medewerkers die de Visie van Interzorg delen en passen in de cultuur van Interzorg.

Om niet zelf te bepalen of onze dienstverlening voldoet aan de eisen laten wij jaarlijks dat onafhankelijk toetsen. Interzorg heeft daarom ook het onafhankelijk kwaliteitscertificaat HKZ.

Naast het kwaliteitscertificaat is Interzorg verplicht om de 2 jaar een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft voor het laatst plaatsgevonden eind 2016.

De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt en geven Interzorg goed inzicht in de tevredenheid van haar cliënten, maar ook inzicht in hoe we scoren t.o.v. andere thuiszorgorganisaties.

Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten ons geven een 8,8 is. Vergeleken met andere organisaties behoort Interzorg tot de 20% beste thuiszorgaanbieders van Nederland. Daarnaast is ook gekeken naar het feit of cliënten Interzorg zouden aanbevelen bij anderen. Daarbij kan men van 0 tot 10 scoren. En daarmee wordt de NPS berekend (net promoter score). Het blijkt dat 65% van onze cliënten op deze vraag een 9 of een 10 scoren en maar 10% een 4, 5 of 6. De mensen die een 7 of 8 scoren worden als neutraal scorend beschouwd en niet meegerekend. Om tot de NPS score te komen, trekt men deze 10 % negatief scorenden af van de 65% positief scorenden en komt men op een 55. Dat betekent dat de NPS van Interzorg 55 is.

En dat is een resultaat om trots op te zijn.

Klik hier voor de uitslag van het onderzoek

Onze cliënten blijken erg tevreden over de zorg en aandacht die ze van onze medewerkers krijgen. En dat stemt ons natuurlijk weer tevreden. We blijven er daarom aan werken om dit goede rapportcijfer en NPS score te behouden.

 

 

Versie 2015:

Huishoudelijk reglement Personeelsvereniging Interzorg Thuiszorg.

 

1. Naam en Plaats:
Personeelsvereniging voor Interzorg Thuiszorg B.V. te Oss.
2. Doel van de vereniging:
Het organiseren van activiteiten voor de leden van de personeelsvereniging.
3. Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een x aantal leden. Bij voorkeur is dit een oneven aantal. In het bestuur zitten de voorzitter, penningmeester en de bestuursleden elk met hun eigen functies.
Mocht er een bestuurslid weggaan dan word er aan de leden van de personeelsverenging gevraagd wie er interesse heeft om deel te nemen aan het bestuur van de personeelsvereniging. Mochten dit meerdere personen zijn dan er plaatsen zijn dan wordt dit besloten via stemming. De leden van de personeelsvereniging wordt dan gevraagd op wie ze stemmen en degene met de meeste stemmen wordt gekozen.
4. Lidmaatschap.
Men wordt lid van de personeelsverenging door zich aan te melden via het aanmeldformulier bij de personeelsadministratie. Als men lid wordt, stemt men automatisch in met het afschrijven van de contributie van het bruto salaris. Dit bedraagt €2,50 per maand.
Gaat men uit dienst dan vervalt het lidmaatschap. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan kun je dit schriftelijk doen bij de personeelsadministratie.
5. Bijdrage activiteiten:
Het bestuur kan besluiten om voor een bepaalde activiteit ook nog een eigen bijdrage te vragen. Dit is dus bovenop de maandelijkse bijdrage die je betaald via je salaris.
Dit wordt dan altijd vermeld in de uitnodiging.
6. Activiteiten:
Jaarlijks worden er 3 tot 4 activiteiten georganiseerd door de personeelsverenging. Hiervoor zijn er overleggen die plaats vinden door het bestuur. Aantal overleggen varieert. Dit ligt aan de activiteit die wordt georganiseerd.
7. Niet tijdig afmelden voor een activiteit:
Graag 48 uur voor de start van de activiteit jezelf afmelden met een geldige reden. Mocht je dit niet op tijd doen, dan zit daar een financiële consequentie aan van €7,50. Dit dient dan te worden overgemaakt naar De Personeelsverenging Interzorg NL16INGB0659572184 tav niet tijdig afmelden voor de activiteit.
8: Kascontrole.
Een keer per jaar, in januari of februari, vind er een kascontrole plaats. Deze wordt uitgevoerd door 2 niet bestuursleden. Deze worden willekeurig gekozen. Zij controleren of de kas klopt met de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Bij goedkeuring wordt het afgelopen jaar afgesloten.

Wil je graag contact met de OR of heb je een vraag?

Mail dan naar or@interzorgthuiszorg.nl

 

Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaak. Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag:

Download hier onze terugblik op 2017.

Wie te maken krijgt met zorg en ondersteuning komt verschillende zorgverleners en instanties tegen. Voor een goede en veilige zorgverlening of ondersteuning is het van belang dat men beschikt over de juiste gegevens. Gegevens bijvoorbeeld over uw medicijngebruik, uw medische geschiedenis, uw persoonlijke situatie enz.
U moet er op kunnen vertrouwen dat hiermee vertrouwelijk wordt omgegaan. Dit doet Interzorg aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Interzorg houdt zich strikt aan deze wet.

Dagelijks werken onze medewerkers vanuit professionele standaarden en afspraken binnen de wettelijke ruimten en kaders die hen geboden wordt. Interzorg hecht veel waarde aan het leveren van zorg en ondersteuning die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Toch kan niet altijd verkomen worden dat er iets niet goed gaat of dat de dienstverlening in uw ogen anders had moeten verlopen.

In die situaties heeft u alle ruimte en mogelijkheden om uw ongenoegen of klacht kenbaar te maken. De wijze waarop Interzorg omgaat met ongenoegen en klachten is vastgelegd in een klachtenreglement.

Interzorg is een zorgorganisatie waarvan het bestuur en toezicht is ingericht volgens de eisen die Zorgbrede Governancecode hieraan stelt. Deze code is een samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is vastgesteld door de brancheorganisaties in de zorg. De code is niet vrijblijvend. De invulling ervan in de eigen organisatie wordt door de brancheorganisaties als lidmaatschapseis gesteld. Zorgkantoren en zorgverzekeraars toetsen steeds vaker of de Code goed is vertaald in het bestuur en toezicht van de organisatie en leggen de invoering ervan op als eis bij de inkoop van zorg.

De Zorgbrede Governancecode is via onderstaande link in te zien:

Zorgbrede Governancecode