De Dag van de Thuiszorg.

Vandaag is het de Dag van de Thuiszorg.
Als Interzorg willen wij deze dag graag gebruiken om al onze werknemers een extra schouderklopje te geven.
Iedere dag staan jullie klaar om onze cliënten de zorg te bieden die nodig is.
 
Onze medewerkers hebben vandaag een klein presentje ontvangen uit blijk van waardering.
Naast het presentje zit er ook een leuke videoboodschap bij.
 
Jullie zijn van betekenis!
Bedankt voor jullie inzet, Fijne dag van de Thuiszorg.

Dag van de thuiszorg poster.png

Doordat mensen steeds ouder worden en steeds langer thuis blijven wonen, neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Met de pilot integrale zorg wilden we de zorg voor kwetsbare cliënten nog verder verbeteren door alle thuiszorg voor deze cliënten door zoveel mogelijk dezelfde zorgmedewerker te laten verlenen. Het gaat hierbij om huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, maar ook om begeleiding.

Twee enthousiaste helpenden uit wijkteam Maashorst hebben de pilot uitgevoerd, uiteraard met ondersteuning van het wijkteam en de projectgroep.

De pilot integrale zorg is inmiddels met succes afgerond en de resultaten zijn geëvalueerd. Om de resultaten goed te blijven monitoren, is er voor gekozen om in wijkteam Maashort de integrale zorg voort te zetten en na de zomervakantie met twee wijkteams uit te breiden. Na een half jaar beoordelen we opnieuw de resultaten om vervolgens te kijken wat de verdere uitrol dan zal zijn.

Twee medewerkers integrale zorg aan het woord: het zorgen op maat sprak ons erg aan; een stukje lichamelijke verzorging, huishoudelijke hulp en persoonlijke begeleiding. Hiermee is er continuïteit voor de cliënt en kunnen we met de cliënt een vertrouwensband opbouwen. Een hele nieuwe uitdaging, maar heel fijn om te doen naast het werk als helpende. Het is een prachtige uitdaging om samen met de cliënt te ontdekken waar zij blij van worden en daar dan ook de tijd voor te kunnen nemen. Dit zit vaak in kleine dingen die waardevol zijn. Het is heel fijn dat je zelf mag inschatten wat een cliënt op dat moment nodig heeft en wat de cliënt fijn vindt om ook samen te doen. Dit pakket aan zorg maakt de zorg heel waardevol. Nooit gedacht dat we zelfs gaan zingen tijdens de huishoudelijke taken!

Cliëntondersteuning, waar moet ik zijn?

Het vinden van passende zorg en ondersteuning kan heel ingewikkeld zijn. Het gebeurt vaak dat mensen verdwalen in het woud van regelingen.

Lukt het u niet om zelf, of met uw huisarts, familie of een goede vriend een oplossing voor uw woon- zorg- of welzijnsprobleem te bedenken of te regelen? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Een cliëntondersteuner staat naast u en helpt u op weg. Hij of zij neemt de tijd en onderzoekt samen met u wat u nodig heeft. Een cliëntondersteuner is goed op de hoogte van mogelijkheden en de regelgevingen. Hij of zij spreekt meestal bij u thuis af.

Het KBO heeft cliëntondersteuners, dat zijn vrijwilligers, die u graag op weg helpen. Voor meer informatie zie www.kbo-brabant.nl en www.kbo-nijmegen.nl

Professionele onafhankelijke cliëntondersteuning is ook mogelijk en kosteloos voor u. Voor wonen, vervoer, rolstoel, welzijn, jeugd, begeleiding en huishoudelijke hulp. Woont u thuis en heeft u hulp nodig? Dan moet u bij uw gemeente zijn. Elke gemeente heeft een contract gesloten met een organisatie die cliëntondersteuning biedt. Uw gemeente kan aangeven waar u moet zijn.

Heeft u een ziekte of aandoening, waardoor u langdurig 24 uur per dag zorg nodig heeft, thuis of in een verpleeghuis? Dan kunt u via het zorgkantoor in contact komen met een cliëntondersteuner.

Op internet vindt u meer informatie o.a. op de websites: www.regelhulp.nl en www.clientondersteuning.co.nl

Bron: https://www.beteroud.nl/nieuws/2020/mei/8-tips-samen-beslissen-met-de-zorgverlener

Het is belangrijk om na te denken over uw wensen en over wat voor u belangrijk is voor wanneer u eventueel wordt opgenomen in het ziekenhuis. Op het moment dat u acuut wordt opgenomen kan het zijn dat u niet rustig meer kan nadenken over uw wensen. Wij geven 8 tips om het gesprek aan te gaan met de zorgverlener over uw wensen en voorkeuren. 

1. Bespreek wensen tijdig

Wanneer oudere mensen acuut in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn ze vaak erg ziek. Het is dan moeilijk om rustig na te denken over wat iemand belangrijk vindt en wat iemands voorkeuren en wensen zijn. Daarom is het goed als u deze zaken al eerder eens bespreekt, met uw partner, een andere belangrijke naaste of met de huisarts. Zodat op de momenten dat u niet zelf in staat bent samen te beslissen, iemand anders weet wat u zou willen.

Behandelpaspoort

Leg uw persoonlijke wensen en grenzen schriftelijk vast. Dan weten uw naasten en zorgverleners wat u zou willen, als u dat op dat moment zelf niet meer kunt aangeven. U kunt hiervoor bijvoorbeeld het Behandelpaspoort gebruiken. Dit paspoort kunt u aanvragen via de huisarts, apotheek of boekhandel of via behandelpaspoort.nl.

2. Neem iemand mee

Het is altijd mogelijk en verstandig om iemand mee te nemen naar een gesprek met een zorgverlener. Hij/zij kan u bijstaan tijdens het gesprek, door u te helpen dingen uit te leggen aan de zorgverlener, of door u te helpen de zorgverlener beter te begrijpen. Ook weet uw naaste meestal ook wat u belangrijk vindt en graag zou willen. Hij/zij kan ook helpen om dat te verwoorden als u dat zelf moeilijk vindt.

3. Wat vindt u belangrijk?

Wat wil u bespreken met uw zorgverlener? Veel mensen die ouder zijn, hebben meerdere gezondheidsklachten. Wat vindt u het belangrijkste? Uit onderzoek blijkt dat patiënten en zorgverleners niet altijd hetzelfde denken over wat het belangrijkste is. Zorgverleners denken bijvoorbeeld vaak dat pijnbestrijding het belangrijkste is, maar voor oudere patiënten blijkt zelfstandig functioneren vaak het belangrijkste te zijn.

4. Resultaat van de behandeling

Bespreek wat voor u persoonlijk van belang is bij het samen beslissen over een behandeling. Wat hoopt u dat de behandeling u oplevert? Voor veel ouderen is het belangrijk om zich fit te voelen, zelfstandig te blijven, sociale contacten te kunnen onderhouden en de dingen te doen die ze graag willen doen.

5. Geef informatie

Oudere patiënten zijn soms geneigd te denken: ‘Ik zeg maar niets, want de zorgverlener heeft ervoor gestudeerd’. Maar zorgverleners hebben juist informatie van u nodig over wat voor u belangrijk is en wat u zou willen. Dit helpt de zorgverlener om behandelmogelijkheden aan u voor te leggen die goed passen bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

6. Neem bedenktijd

Vraag om bedenktijd als u dat nodig hebt. Als de situatie niet acuut is, is er meestal wel even tijd om over beslissingen na te denken. Het is heel normaal als u nog even met uw naaste of met anderen in uw omgeving wil praten om uw gedachten op een rij te zetten over een belangrijke beslissing. U kunt altijd vragen om een extra afspraak.

7. Vraag om begrijpelijkheid

Als u moeite hebt om de informatie die de zorgverleners u geven te begrijpen, kunt u de zorgverlener vragen om de informatie begrijpelijker uit te leggen. Ook als u gespannen bent, is het goed om dit aan te geven zodat de zorgverlener u wat meer op uw gemak kan stellen. Geef dit voor of tijdens het gesprek aan.

8. Gebruik hulpmiddelen

Er zijn hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden voor een goede voorbereiding op het gesprek met de zorgverlener. Er zijn bijvoorbeeld verschillende vragenlijsten beschikbaar die u kunt invullen om de zorgverlener een overzicht te geven van hoe het met u gaat. U kunt daarnaast ook de patiëntenfolder ‘Samen beslissen’ gebruiken en invullen. Deze folder vraagt u naar wat u graag wilt bespreken met de zorgverlener, en helpt u om te formuleren wat u echt belangrijk vindt dat er in uw situatie verbetert. U kunt ook oefenen in het samen beslissen. Bijvoorbeeld aan de hand van de Oefendokter, een website waar u een gesprek kunt oefenen met een online voorbeeld dokter.

Wil jij thuis in beweging komen of blijven? Ga aan de slag met de beweegposter! 

Beweegposter 1.1

Beweegposter 1.2

Beweegposter 2.1

Beweegposter 2.2

Op 12 mei is een campagne gelanceerd, waarin iedereen iemand die in de zorg werkt in het middelpunt kan zetten, als blijk van waardering, een #dikkedankjewel! Deze campagne is gelanceerd op dinsdag 12 mei, de dag van de verpleging en verzorging.

Waarom?

Medewerkers in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg blijven vaak relatief onzichtbaar, terwijl zij 365 dagen per jaar de boel draaiende houden. Een welgemeend bedankje voor hen, die dag in dag uit klaar staan voor kwetsbare en zieke mensen, is daarom zeker op zijn plaats. Via deze campagne heeft iedereen de mogelijkheid om iemand in het middelpunt te zetten en zo te bedanken.

Hoe werkt het?

Via www.dikkedankjewel.nl kan iedereen vanaf 12 mei een gepersonaliseerde video maken voor iemand die in de zorg werkt. Denk aan de verzorgende van je moeder, de thuiszorgmedewerker van je vader, de begeleider van je kind, je collega, een familielid of vriend. Vervolgens kan je deze video versturen via e-mail of WhatsApp, of delen via social media met de hashtag #dikkedankjewel.

Ieder jaar maakt Interzorg een jaarverslag en het jaarverslag van 2019 is inmiddels af. In het jaarverslag wordt toegelicht wat er in 2019 gebeurd is binnen Interzorg. 

Wil jij ons jaarverslag graag inzien? Stuur dan een mail naar s.vandeburgt@interzorgthuiszorg.nl met het verzoek om het jaarverslag te onvangen. 

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Zij startten op 20 januari 2020 de campagne Co. In de Wlz en de Wmo is vastgelegd dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Op de website www.clientondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning en kunnen cliënten eenvoudig een Co (cliëntondersteuner) zoeken.

De zomervakantie staat voor de deur. 🌞

Alle medewerkers van Interzorg hebben daarom een cadeautje ontvangen: een reisboeddha, om onze collega's te beschermen tijdens de aankomende zomerperiode.

Kom goed en veilig de zomer door en een hele fijne vakantie gewenst! 🏝

IMG 5464

IMG 5327

IMG 5323

Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verschenen. Het was één van de door ontwikkel opdrachten om op basis van dit kwaliteitskader een aangepaste versie te maken voor de ‘extramurale’ verpleegzorg voor cliënten met een WLZ indicatie. Vanuit deze opdracht is het ‘addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie’ geschreven. Een medewerker Kwaliteit heeft het addendum samengevat en daarbij benoemd hoe wij aan het addendum voldoen.

 

Bekijk hier de samenvatting: samenvatting addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie