Het coronavirus heeft invloed op ons allemaal. We leven in een moeilijke en onzekere tijd, zeker als u of uw naaste te maken heeft met gezondheidsproblemen. Wij, medewerkers van Interzorg, staan voor u klaar.

Naast uw gezondheid en die van uw naasten, denken wij ook aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. 

Interzorg volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor meer info verwijzen we u naar https://www.rivm.nl 

Wat kunt u zelf doen: 

 • Neem de algemene voorzorgsmaatregelen in acht die voor iedereen in Nederland gelden.
 • Bel ons wanneer u of uw huisgenoot verkouden of grieperig is of koorts heeft.
 • Bel ons als u in quarantaine moet blijven.

Wat doen de medewerkers van Interzorg?

 • Onze medewerkers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.
 • Zij nemen voorzorgsmaatregelen die het risico op besmetting zo klein mogelijk maken.
 • Medewerkers die zelf besmet zijn of die verdacht worden van besmetting zijn niet aan het werk.

Wat verandert er als u of uw huisgenoot besmet is met het Corona virus of andere griepachtige klachten heeft: 

 • Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de te verlenen zorg, dit doen we in overleg met u.
 • Medewerkers gebruiken extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.
 • Het kan zijn dat er andere zorgverleners bij u komen op andere momenten. Interzorg werkt hierin samen met andere zorgaanbieders in de regio.

U mag er op vertrouwen dat wij onze zorg nog steeds op een verantwoorde manier aan u blijven verlenen.

Blijf omzien naar elkaar. 

 

In de Gelderlander en het Algemeen Dagblad is op 25 maart een artikel geplaatst met de titel: ”dagelijkse douchebeurt onzeker door krapte bij de wijkverpleging”.

In de regio Nijmegen zou de wijkverpleging alleen nog bij cliënten thuis komen als dit strikt noodzakelijk is. 

Dit is onjuist en geldt niet voor Interzorg 

Wij werken in de regio Nijmegen en ook in de andere regio’s nauw samen met de organisaties die wijkverpleging bieden. Samen zorgen wij ervoor dat u de juiste zorg krijgt. 

Mocht blijken dat we door de coronapandemie de afgesproken zorg niet meer kunnen bieden, dan doen wij dat altijd in overleg met u. Samen zoeken we naar een goede oplossing. 

Wij blijven onze uiterste best doen om er voor u te zijn, zoals u van ons gewend bent.

 

In verband met het coronavirus hebben we maatregelen genomen om de kans op besmetting van onze medewerkers en cliënten tot een minimum te beperken. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en de GGD.

Wat iedereen zelf kan doen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep. Het gebruik van desinfecterende handgel is niet nodig als er water en zeep voorhanden zijn.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Geef geen handen.

Uitgebreide en goede informatie is te vinden op de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Zij startten op 20 januari 2020 de campagne Co. In de Wlz en de Wmo is vastgelegd dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Op de website www.clientondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning en kunnen cliënten eenvoudig een Co (cliëntondersteuner) zoeken.

Miens sluit haar deuren m.i.v. 26-12-2019

Miens, gevestigd in de Monsterstraat, is nu al enige jaren een begrip in Oss. Door de gezellige inrichting, de fijne binnentuin, maar vooral door de goede gerechten tegen een lage prijs, wordt Miens goed bezocht.

Wat vele Ossenaren niet weten, is dat Miens is gestoeld op een zorgconcept, ontwikkeld door thuiszorgorganisatie Interzorg. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij Miens de kans om zich te ontwikkelen en te groeien, en als het mogelijk is, om op eigen benen de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Door de toename van klanten bij Miens is er door de jaren heen meer geschoold horecapersoneel in dienst gekomen. Het zorgconcept is op de achtergrond geraakt. Tegelijkertijd heeft Interzorg door groei meer behoefte gekregen aan kantoor- en vergaderruimtes.

Beide ontwikkelingen hebben ons doen besluiten om te stoppen met Miens. Dat doen we met pijn in het hart maar het werd te ingewikkeld om een goede plek te bieden aan de medewerkers van Interzorg tegelijkertijd met het bieden van gastvrijheid aan gasten. Vanaf tweede Kerstdag zit er dus geen bloeiend horecabedrijf meer achter de voordeur van Monsterstraat 5, maar is er meer ruimte voor het bloeiend thuiszorgbedrijf Interzorg. Tot en met eerste Kerstdag zijn alle gasten nog als vanouds welkom bij Miens.

De zomervakantie staat voor de deur. 🌞

Alle medewerkers van Interzorg hebben daarom een cadeautje ontvangen: een reisboeddha, om onze collega's te beschermen tijdens de aankomende zomerperiode.

Kom goed en veilig de zomer door en een hele fijne vakantie gewenst! 🏝

IMG 5464

IMG 5327

IMG 5323

Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verschenen. Het was één van de door ontwikkel opdrachten om op basis van dit kwaliteitskader een aangepaste versie te maken voor de ‘extramurale’ verpleegzorg voor cliënten met een WLZ indicatie. Vanuit deze opdracht is het ‘addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie’ geschreven. Een medewerker Kwaliteit heeft het addendum samengevat en daarbij benoemd hoe wij aan het addendum voldoen.

 

Bekijk hier de samenvatting: samenvatting addendum langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie

 

Interzorg levert vanaf 1 juni 2019 ook huishoudelijke hulp in Wijchen

Wie hulp nodig heeft bij het huishouden, krijgt eerst een keukentafelgesprek bij het Sociaal Wijkteam. Daarin wordt besproken wat iemand zelf kan doen, of waarbij anderen kunnen helpen. Het Sociaal Wijkteam beoordeelt of daarnaast hulp nodig is in de vorm van een indicatie voor Hulp bij het Huishouden van de gemeente.

Vervolgens kan men kiezen van welke organisatie zij de hulp bij het huishouden willen ontvangen. Als gekozen wordt voor Interzorg, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek worden afspraken gemaakt over de uitvoering van huishoudelijke hulp. Wij werken met een vaste hulp bij cliënten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Interzorg via 0412-651428 of zorginzet@interzorgthuiszorg.nl

 

Ieder jaar maakt Interzorg een jaarverslag en het jaarverslag van 2018 is inmiddels af. In het jaarverslag wordt toegelicht wat er in 2018 gebeurd is binnen Interzorg. 

Wil jij ons jaarverslag graag inzien? Stuur dan een mail naar s.vandeburgt@interzorgthuiszorg.nl met het verzoek om het jaarverslag te onvangen. 

 

Op 1 maart was het Nationale Complimentendag! 

Daarom ontvingen alle medewerkers van Interzorg op 1 maart een vrolijk kaartje met persoonlijk compliment van zijn/haar leidinggevende. 

Wie heb jij een compliment gegeven op Nationale Complimentendag? 

IMG 4786  IMG 4802

4339 3523 1200 1200