Missie en visie

Interzorg ondersteunt als maatschappelijk betrokken onderneming de wens van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onze medewerkers leveren hiervoor huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging. Dat doen zij samen met de cliënt, zijn omgeving, zijn sociale netwerk en met professionele organisaties in de wijk of buurt.

We geloven in de kracht van mensen en stimuleren de sociale betrokkenheid in de wijk. We richten ons op maximale participatie van de cliënten en hun omgeving.

Organisatie

Interzorg heeft geen logge of bureaucratische structuur, maar hanteert korte lijnen en een slagvaardige communicatie. In onze organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor onze wijkverpleegkundigen, die wijkgebonden werken. Zij zijn voor huisartsen en andere ketenpartners direct bereikbaar.

We zijn steeds op zoek naar de beste manier om aansluitende en kwalitatief goede dienstverlening te leveren en werken actief samen met ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraars.

Voor hulp bij het huishouden zijn wij actief in de regio Oss en Nijmegen, voor verpleging en verzorging zijn wij actief in de regio Oss-Uden-Veghel en regio Nijmegen.

Binnen 24 uur starten

Interzorg legt het accent op de cliënt en de medewerkers. Alles is er op gericht de cliënt zo snel mogelijk te voorzien van de juiste zorg. Geaccepteerde zorgaanvragen worden binnen 24 uur gestart, daarvoor zijn we uiteraard 24-uur per dag bereikbaar en beschikbaar.