Missie Cliëntenraad Interzorg

De Cliëntenraad is gesprekspartner van de Directie van Interzorg. De Directie overlegt met de Cliëntenraad over de gang van zaken en de keuzes voor wat betreft de Hulp bij Huishouden, ondersteunende begeleiding, dagopvang en de Verpleging en Verzorging. De Directie toetst bij de Cliëntenraad of de juiste weg wordt ingeslagen.
De Raad adviseert met het belang en de behoefte van de cliënten voor ogen. Ze doet dat op basis van eigen ervaringen en op basis van wat ze uit onderzoek of uit persoonlijk contact weet over cliënten van Interzorg.

De Cliëntenraad zal voortdurend het belang van communicatie naar voren brengen. Communicatie is een opdracht voor de zorgaanbieder maar ook voor de zorgvrager. Communicatie lijkt zo eenvoudig, maar wat voor de één vanzelfsprekend is, hoeft voor de ander absoluut niet vanzelfsprekend te zijn. De vele regels en de vele veranderingen maken het er niet gemakkelijker op. De Cliëntenraad benadrukt het belang van het in contact blijven met de cliënt en zijn direct betrokkenen, het luisteren naar de wensen en mogelijkheden en het open zijn over wat Interzorg kan bieden. Andersom wil de Cliëntenraad de cliënten en hun mantelzorgers stimuleren tot het meedenken over de zorg en het zo mogelijk mee invulling geven aan de zorg- en ondersteuning.

De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat de organisatie zorg levert die door de cliënt en medewerker als zinvol wordt beleefd. Zij vraagt van Interzorg creativiteit en doortastendheid bij het vinden van oplossingen. De Clientenraad vindt het belangrijk dat de organisatie zicht heeft op de behoeften en tevredenheid van cliënten en dat de klachtopvang van Interzorg goed functioneert. Ze wordt door Interzorg hierover geïnformeerd, waarbij –vanzelfsprekend- de privacy van de cliënt wordt gegarandeerd. De Cliëntenraad verwacht een respectvolle houding van zowel de zorgaanbieder als van de cliënt. Maar het allerbelangrijkst vindt de Cliëntenraad dat de zorg- en dienstverlening wordt geleverd vanuit het hart en van mens tot mens.

 

De Cliëntenraad bestaat uit:

Toos Klever, voorzitter
Angela van Casteren, secretaris

Clientenraad

 

Cliëntenraad nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte door het versturen van de cliëntenraad nieuwsbrief.

Download hier de laatste nieuwsbrief