Alles draait bij Interzorg om mensen, tot en met de besluitvorming aan toe. Daarom hechten we veel waarde aan onze Cliëntenraad. De leden van de Cliëntenraad praten mee, denken mee en beslissen mee. We hebben geregeld overleg, waarbij zowel de directie als de leden van de Cliëntenraad onderwerpen inbrengen. Ook hier geldt dus:

Interzorg zijn we samen.

Onze Clientenraad is voltallig en bestaat uit vijf personen.

Ze zijn bereikbaar via het volgende emailadres: Clientenraad@interzorgthuiszorg.nl.